English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

آخرین کافه ی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

قطار کافه فیزیک فیزیکی های دانشگاه شیراز به ایستگاه آخر رسید و با برگزاری آخرین مراسم در روز اول خرداد 96 به کار خود پایان داد. در این برنامه طبق روال معمول، ابتدا کلیپی چند دقیقه ای از تعدادی پدیده فیزیکی و شیمیایی به نمایش گذاشته شد و توسط علی نژادصفوی از دانشجویان بخش،مورد بررسی قرار گرفت که با بحث و تبادل نظر میان اساتید و تعدادی از دانشجویان همراه بود.
در ادامه امیر عباس خداحامی از دیگر  دانشجویان بخش، موضوع "انتخاب الکترون" را ارائه داد که این قسمت از برنامه،بحث داغ یکی از اساتید با این دانشجو را به همراه داشت و به پایان مطلوب نرسید!!
قسمت جذاب و دیگر کافه فیزیک، صندلی داغ بود که این هفته با حضور دکتر غلامحسین بردبار برگزار گردید و این استاد در فضایی صمیمانه به سؤالات دانشجویان پاسخ داد.
در پایان و در قسمتی جدید با عنوان"غُرغُر دانشجویی"، دانشجویانی به نمایندگی از سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به بیان مسائل و مشکلات مقطع خود در حضور رئیس بخش فیزیک پرداختند که و خواستار تجدید نظر در بعضی سیاست های بخش شدند.