English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

برگزاری کارگاه LaTeX

کارگاه LATEX روز پنج شنبه مورخ ۹ آذر ۱۳۹۶ در بخش فیزیک دانشگاه شیراز برگزار گردید.
در این کارگاه یک روزه که با حضور دانشجویانی از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار گردید، دکتر عزیزالله عزیزی عضو هیئت علمی و رئیس بخش به عنوان مدرس، به آموزش مسائل مورد نیاز دانشجویان پرداختند.
هدف از اجرای این کارگاه، مرتفع کردن نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد به استفاده از این نرم افزار که مورد تأکید اساتید بخش می باشد،در ارائه پایان نامه های خود بوده است.