English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

جلسه چهارم باشگاه فیزیک

چهارمین جلسه ی باشگاه فیزیک به همت انجمن علمی بخش فیزیک در روز سه شنبه ۲ام خرداد ۱۳۹۶ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن کنفرانس بخش فیزیک دانشگاه شیراز برگزار شد.

موضوع این سخنرانی «آیا مغز شما بحرانی است؟» بود که در آن دکتر منتخب از دانشگاه شیراز سخنران بودند. ایشان پس از توضیحات پایه در مورد سیستم های پیچیده ی مغزی و بحرانی بودن، پایه ی سخنرانی خود را نهاده و اصل موضوع پرداختند. این جلسه مخاطبان زیادی از بخش های مختلف داشت که دلیل این امر موضوع بین رشته ای این سخنرانی بود و با استقبال خوبی مواجه شد.
در نهایت پس از پرسش و پاسخ نهایی درباب سخنرانی انجام شده، سوالی مطرح شد که دانشجویان تا جلسه ی بعدی باشگاه فیزیک فرصت دارند به آن پاسخ دهند.