English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

جایزه نوبل فیزیک در سال 2019 میلادی

جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۹ برای کشفیات کیهان‌شناسی برای سومین بار در یک دهه گذشته جایزه نوبل فیزیک به اخترفیزیکدانان و کیهان شناسان رسید. بعد از جایزه نوبل فیزیک سال 2011 برای کشف انبساط شتابان جهان از طریق رصد ابرنواخترهای دور دست، و جایزه نوبل فیزیک سال 2017 برای آشکارسازی امواج گرانشی، امسال ...

ادامه ...

رویداد ها

همه ی رویدادها