English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

روز فیزیک

همایش روز فیزیک  (بخش فیزیک دانشکده علوم، پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸)   مهلت ثبت نام:  ۲۴ آذر   برای ثبت نام به   لینک ثبت نام  مراجعه کنید.   هزینه شرکت در همایش:  پنجاه هزار تومان برای دانش آموزان و شصت هزار تومان برای سایرین. لطفا مبلغ مورد ن ...

ادامه ...

جایزه نوبل فیزیک در سال 2019 میلادی

جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۹ برای کشفیات کیهان‌شناسی برای سومین بار در یک دهه گذشته جایزه نوبل فیزیک به اخترفیزیکدانان و کیهان شناسان رسید. بعد از جایزه نوبل فیزیک سال 2011 برای کشف انبساط شتابان جهان از طریق رصد ابرنواخترهای دور دست، و جایزه نوبل فیزیک سال 2017 برای آشکارسازی امواج گرانشی، امسال ...

ادامه ...

رویداد ها

همه ی رویدادها