English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

درباره بخش فیزیک دانشگاه شیراز

بخش فیزیک دانشگاه شیراز فعالیت های خود را از مهر ماه 1341 آغاز نموده است. در سال 1345 دوره کارشناسی ارشد نیز در این بخش راه اندازی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و بازگشایی مجدد دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مسئولین این بخش تلاش کردند که دوره دکترا را نیز فعال کنند. تلاش های آنها برای اولین مرتبه در ایران در سال 1367 به بار نشست و 4 دانشجوی دکترا آموزش خود را در این بخش شروع کردند. تا کنون بخش فیزیک دانشگاه شیراز 72 درجه دکترا،  441درجه کارشناسی ارشد و 2050 درجه کارشناسی به دانش آموختگان خود اعطا نموده است. در حال حاضر 6 استاد، 4 دانشیار، 10 استادیار در این بخش مشغول به کار می باشند. همچنین تعداد 3 استاد ، و 5 مربی بازنشسته نیز با این بخش همکاری دارند . 

اساتید و کارکنان این بخش با تمام توان به آموزش و تربیت دانشجویان همت گماشته، برنامه های پژوهشی را هدایت نموده و نقش مشاوره ای را به خوبی ایفا می نمایند. هم اکنون 67 دانشجوی دکترا، 131 دانشجوی کارشناسی ارشد و 291  دانشجوی کارشناسی در این بخش مشغول به تحصیل می باشند. این دانشجویان تحصیلات تکمیلی در 5 گرایش اتمی ملکولی، هسته ای، ماده چگال، ذرات بنیادی و اختر فیزیک مشغول به پژوهش می باشند و دانشجویان کارشناسی در 3 گرایش اتمی ملکولی، حالت جامد و هسته ای مشغول تحصیل می باشند.

در آینده نزدیک در گرایش نجوم و اختر فیزیک و مهندسی فیزیک دانشجوی کارشناسی  و در رشته فوتونیک دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرفته خواهد شد.