English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

سمیناری هفتگی ۲۳ آبان ۱۳۹۶-دکتر منتخب

سمینار هفتگی بخش فیزیک دانشگاه شیراز این هفته نیز روز سه شنبه بیست و سوم آبان ماه در سالن کنفرانس بخش فیزیک برگزار شد. محور این سمینار، گزارشی از کنفرانس فیزیک آماری 2017 یونان بود که توسط دکتر افشین منتخب ارائه گردید.در این برنامه که با حضور دانشجویان و تنی چند از اساتید برگزار گردید،دکتر منتخب در ابتدا به معرفی اجمالی کنفرانس و چند تن از مدعوین برجسته این رویداد علمی پرداخت.در ادامه ایشان به معرفی کشور یونان،گذشته تاریخی و آداب و رسوم مردم این نقطه از جهان و برخی نقاط مشترک فرهنگی میان یونانیان و ایران پرداخت. همچنین شرحی از نحوه  برگزاری کنفرانس و مقاله ارائه شده توسط ایشان و دکتر موسوی و سایر همکارانشان ارائه گردید.در پایان نیز اساتید و دانشجویان به بیان نظرات و سوالات خود پرداختند.