English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

نهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده

۱۶ دی ۱۳۹۵ نهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده در سالن حافظ دانشکده علوم دانشگاه شیراز برگزار شد.

 

از ساعت ۸ صبح پذیرش شروع شد و تا ساعت ۹ تقریبا تمام مهمانان کنفرانس پذیرش شدند.

 

 

این کنفرانس با ذکر نکاتی از طرف دبیر کمیته ی اجرایی، جناب آقای دکتر منتخب آغاز شد.

 

 

اولین سخنران این کنفرانس دکتر ولی زاده بودند که در باب «بررسي عوامل موثر بر ديناميك جمعي جمعيتهاي نوروني» صحبت کردند.

 

 

دومین سخنرانی در مورد « شبكه كارخانه ها، ركود اقتصادي و نقش دولت در اقتصاد پيچيدگي » که توسط دکتر حسینی انجام شد.

 

 

دكتر رسولي در مورد «بهرهبرداري از خواص غيرتعادلي براي ايجاد جريان ريز سيال» سخنرانی کردند.

 

 

دکتر قدرت در باب « اثرات نسبيتي در خواص ماكروسكوپي سيستم هاي گازي برهم كنش دار» سخنرانی کردند.

 

 

آقای محمد دهقانی در مورد «رفتار تواني بهمن هاي نوروني از ديدگاه بحرانيت» سخنرانی کردند.

 

 

دكتر سپردار در باب « بررسي ناوردايي هم ريختي در مايع متان با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي» سخنرانی کردند.

 

 

پس از گذشت مقداری زمان برای صرف ناهار و خواندن نماز و استراحت ارائه ی پوستر ها آغاز شد و تا ساعت ۴ ادامه داشت.

 

 

همزمان جلسه «مجمع عمومي شاخه فيزيك آماري و سيستمهاي پيچيده» برگزار شد. پس از آن دکتر بهنیا با موضوع «زنجیره دی ان ای به عنوان یک ترانزیستور مولکولی » سخنرانی کردند.

 

 

سپس دکتر سالاری سخنرانی کردند. موضوع این سخنرانی «گسیل فوتون های فوق ضعیف در چشم و مغز» بود.

 

 

دکتر موسوی در مورد «نقش دورهی مقاومت در رفتار بحرانی شبکه هایی از هناصر تحریک پذیر» سخنرانی کردند.

 

 

و در آخر دکتر اکبرزاده با موضوع «ارزیابی اثر حذف گره ها بر رفتار فروپاشی یک شبکه شهری» سخنرانی کردند.

 

 

و این کنفرانس با قدردانی دکتر منتخب، دبیر کمیته اجرایی، از مهمانان و گرفتن عکس دست جمعی به پایان رسید.

 

 

برای دیدن عکس های بیشتر به گالری این پست مراجعه کنید.

 


 

 

 

 

 

StatisticalPhysics95