English

دانشگاه شیراز

بخش فیزیک

هم اندیشی تعیین ظریف ثوابت طبیعت

هم اندیشی "تعیین ظریف ثوابت طبیعت" به همت دانشجویان بخش فیزیک دانشگاه شیراز با همکاری انجمن علمی ژرفا دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این مراسم که تعدادی از دانشجویان و اساتید حضور داشتند،آقای فائز آقایی،دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف به ارائه مطالبی که با هدف آشنایی مقدماتی با مسأله تنظیم ظریف ثوابت طبیعت،چگونگی تبیین و چالش های پیش روی آن بود،پرداخت.
ایشان ابتدا مروری کوتاه بر تلاش های دانشمندان گذشته در تعیین برخی ثوابت بنیادی طبیعت داشت و پس از آن به بررسی نظریه های موجود پیرامون این مبحث پرداخت.

امروزه مسأله تنظیم ظریف ثوابت طبیعت از جمله مسائلی است که فیزیک با آن روبروست.از نظریه های فیزیکی اینگونه بر می آید که ثوابت بنیادی طبیعت مقادیر کاملا مشخصی دارند که اندکی تغییر در این ثوابت میتوانست جهانی کاملا متفاوت را با جهان کنونی رقم بزند که حتی امکان حیات انسان بر روی آن وجود نداشته باشد.
سؤال دانشمندان این است که چرا این ثوابت همین مقداری را دارند که دارند؟!
در پاسخ به این سؤال نظریات گوناگونی تا کنون ارائه شده که البته حکایت از اختلاف نظر اساسی فیزیکدانان پیرامون این موضوع دارد.
برخی دستیابی به یک نظریه همه چیز را راه حل نهایی این موضوع میدانند و برخی به فرض وجود جهان های متعدد روی آورده اند و عده ای نیز وجود یک طراح هوشمند را راه حلی برای تبیین این مسأله میدانند.
البته این سخنران به بیان نظری از دکتر گلشنی،فیزیکدان ایرانی در رابطه با این موضوع نیز پرداخت و گفت که اعتقاد این دانشمند وجود خالقی حکیم و مدبر برای این جهان است.
در پایان این مراسم نیز سوالاتی چند پیرامون این مسأله از جانب اساتید حاضر مطرح و به بحث گذاشته شد.